Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/literatu/lib/db/DB.php on line 46

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/literatu/lib/db/db.lib.php on line 256

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/literatu/lib/db/db.lib.php on line 256
Literatura copii

Fetița din Floare: Cercetătorul (a doua întâlnire inițiatică), de Petre Crăciun
Spre deosebire de bărbatul de la Grădina Botanică, Cercetătorul era un domn de circa 60 de ani, cărunt, adus de spate. Purta ochelari cu rame groase și cu multe dioptrii, semnul miilor de ore petrecute în laborator.
Nu întrebă nimic despre vizita celor trei, considerând-o absolut firească. Apoi se ridică de la masa lui de studiu, din fața microscopului, și îl întrebă destul de abrupt pe Micul Curcubeu:
– Tu știi ce este botanica?
– O știință, spuse băiatul.
– O ști-in-ță, cântă Cercetătorul cuvântul, dar nu una oarecare. Este știința care studiază plantele. Câte plante au fost des-co-pe-ri-te până acum? o întrebă el de data aceasta pe Iris.
– Câteva sute de mii, spuse femeia, zâmbind oarecum vinovat.
– Oameni ca mine, începând cu învățatul grec Teofrast  (372 î.Hr.–287 î.Hr.), discipol al lui Aristotel, vă rog să îmi scuzați modestia, au descris până acum 500.000 de specii de plante. Câte au descris?
– 500.000, spuse Rose, singura care nu fusese întrebată nimic.
– Exact. 500.000 de plante au fost clasificate și denumite. Ele au fost incluse în cataloage botanice pe care le studiază specialiștii din întreaga lume. În ceea ce mă pri-veș-te…, mai adăugă bărbatul…
Nu termină fraza, cercetându-i curios pe ceilalți trei. Era mulțumit, observând un interes care îi dădea curaj.
–  În ceea ce mă pri-veș-te, am introdus în acest catalog două noi plante. Vă imaginați ce înseamnă asta?
– Că ați descoperit două noi plante? întrebă cu emoție Rose.
– Ești mică, dar foarte ageră la minte. Da-a-a! Am descoperit două noi plante. Una în Munții Alpi, iar alta în Delta Dunării. Uitați-vă în ca-ta-log. Sunt printre cele mai frumoase plante din lu-me.
– Dar sunt atât de mici, spuse Micul Curcubeu, declanșând o reacție pe care nu o anticipase.
– Sunt mici? Dispari de aici, copil răs-fă-țat! Dimensiunea contează? Important este faptul că nu le-a descoperit nimeni până la mi-ne! Înțelegi asta sau trebuie să in-sist?
Băiatul dădu din cap în semn că a înțeles și merse într-un colț al laboratorului, pentru a fi mai în… si-gu-ran-ță.
– Ce sunt plantele pentru dumneavostră? întrebă Rose, iar Cercetătorul o privi cu o admirație nedisimulată.
– Sunt viața mea. Pentru ele tră-iesc. Vreau să le cercetez, să le cunosc modul de viață, de răspândire, originea. Dar cel mai mult vreau să des-co-păr cât mai multe specii, să le văd incluse în Ca-ta-lo-gul Botanic al Lu-mii. Iar numele meu să stea scris, cu litere mari, sub fotografia plantei descoperite de mine.
Cercetătorul se uită în jur, plin de importanță. Parcă începuse să crească în înălțime pe măsură ce vorbea. Se făcea din ce în ce mai mare…
– Le iubiți? insistă Fetița din Floare.
Întrebarea îl ului pe bătrân. Se uită destul de ciudat la fetiță, răspunzând după mai multe minute.
– Am crezut că ești mai deș-teap-tă! Aici nu este vorba despre iu-bi-re. Ai priceput, fetițo?
– Dar despre ce este vorba, domnule Cercetător?
– Despre ceva mult mai important, mai înălțător.
– Ce poate fi mai înălțător decât iubirea? insistă Rose.
– Știința, spuse bărbatul aproape șoptit. Ea este cea mai importantă, ei trebuie să îi aducem cele mai mari ofrande. Pentru ea trebuie să ne dăm silința, să ne aducem contribuția la dez-vol-ta-rea ei. Oameni ca Nehemiah Grew (1628–1711), fondatorul anatomiei plantelor, John Ray (1626–1704), fondatorul taxonomiei plantelor, Rudolf Camerer (1665–1721) descoperitorul organelor sexuale la plante sau Carl von Linné (1707–1778), genial botanist al secolului XVIII, au făcut acest lucru. Și odată cu ei, umila mea persoană, cu voia dum-nea-voas-tră!
– Prin urmare nu le iubiți, suspină Rose. Dumneavoastră le priviți ca pe niște biete obiecte de studiu. Planta nr. 1, planta nr. 2, planta nr. 3…
– Asta și sunt, draga mea. Plan-te-le sunt pentru mine ceea ce sunt mineralele pentru ge-o-logi sau astrele pentru as-tro-nomi. Înțelegi acum?
– Am înțeles, spuse cu tristețe fetița. Îmi vine greu să accept că cineva care cunoaște toate aceste lucruri despre plante nu le iubește, că le privește ca pe niște… cum ați spus? minerale…
– Draga mea, știința este re-ce. Aici nu este loc de iu-bi-re.
– Sunt tristă, spuse fetița. Sunt tare tristă. Nu vă impresionează că sunt atât de frumoase, că sunt mirositoare? Că au și ele viața lor, că au nevoie de protecție, de iubire? Știți, domnule Cercetător, că florile cântă?
– Cântă? Florile? întrebă circumspect bărbatul. Nu am mai auzit o asemenea prostie de când mă ocup cu știința botanicii.
– Cântă când sunt fericite, când înfloresc. Ca și oamenii. Dumneavoastră cântați, domnule?
– Eu? Hm, ce neobrăzare să mă întrebi una ca asta, tu, o mâ-nă de copil! Ei bine, află că nu cânt, pentru că eu sunt un om se-ri-os, nu am porniri carnavalești.
Rose ar mai fi adăugat multe alte lucruri, dar își aminti, brusc, de sfatul pe care i-l dăduse Învățătorul: nu trebuia să condamne, nu trebuia să laude. Ci numai să asculte și să pună întrebări.
– Vă doresc cercetare plăcută, mai spuse fetița. Îmi este milă de plantele descoperite de dumneavoastră. Ar fi meritat un părinte mai vesel și mai iubitor.
Cercetătorul rămase fără grai, urmărind cum cei trei vizitatori părăseau laboratorul. După câteva clipe de tăcere, se duse într-un colț al încăperii, unde era o oglindă și își privi vreme îndelungată chipul.
– La drept vorbind, cred că fetița are drep-ta-te, spuse el pentru sine. Sunt cam trist. Și nici iubitor nu prea par. Dar, se înflăcără el, oamenii de știință nu trebuie să fie neapărat veseli, ci se-ri-oși. Două dintre cele 500.000 de specii de plante sunt descoperite de mine. De mi-ne!, mai adăugă el, zâmbind fericit.
Grafică de Anca Smărăndache

Despre noi

Portofoliu

Redactie

Companie

Campanii

Contact

Noutati editoriale

Scriitori

Literatura populara

Revista Regatul Cuvintelor

Eveniment

Micul scriitor

Proza

Editura Zorio

Editorial

Video - Audio

Poezii

Personalitati literare

Carti online

Educatie

Cartea care imi place

Teatru radiofonic

Limba romana

Este parerea mea

Literatura clasica - proza

Literatura clasica - poezie

Formular de contact

Trimite